[A1A] CW-ontvanger.
De CW ontvanger heeft als productdetector een Beat Frequency Oscilator BFO),
om de draaggolf te maken en het audio hoorbaar te maken.
BB=250 of 500 Hz met filter.

BB CW = tone.
H04 02 001 & 2 & 3 & 4 Blokschema”s     20211016
.
Figuur 1