Enkel- en dubbelsuperhetredyne ontvanger.
De selectiviteit werd verbeterd door toepassing van terugkoppeling.
Enkelsuper heterodyne ontvanger
Dubbelsuper heterodyne ontvanger
De mengtrap/mixer laat toe om het ontvangen signaal om te vormen tot één met een VASTE frequentie.
De middenfrequent-versterker van een superheterodyneontvanger bepaalt de selectiviteit van de ontvanger
Nadeel: de spiegelfrequentie wordt ook ontvangen en het ligt aan de kwaliteit van het MF filter of deze spiegelfrequentie uitgefilterd wordt.
Bij een dubbelsuperheterodyne ontvanger zijn er niet één maar twee mixer/oscillator/filter trappen
Grote voordeel: de spiegelfrequentie is verdwenen omdat de 2e oscillator een lage frequentie heeft en heel goed te filteren valt.
H04 01 001 & 2 Enkel- en dubbelsuperhetredyne ontvanger     2023 02 06
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
jj_04_01_001v