Serie- parallelschakeling diodes.
Diodes in serie:
Raar maar waar.
Kan gebruikt worden om spanning te veranderen.

Uin                                                         Uuit
12 V                                                   ca 10.2 V.

Hier wordt de spanning omlaag gebracht.
Ge –diode 0.2 v
Si    -diode 0.6 v
Je kunt ook de spanning verhogen met 1 of meer dioden, door de massa te lichten.

De spanning wordt hier 3 x U-diode opgelicht.

Wijzer is het om de spanning te regelen met een LM74xx
Zenerdiode:
Hoe groot wordt de U-uit ?

5.6 + 10 =  15.6 V.

Diodes parallel:
Omdat de diodes nooit identieke karakteristieken hebben, zal de stroom zich niet netjes verdelen over de diodes.
Door warmte ontwikkeling zal de minste diode minder R krijgen en meer I stroom.
Deze diode zal zichzelf opblazen.
De maximale stroom is 10 mA. door de onderste Diode
Totaal dus 10mA door de onderste en 10mA door de bovenste = 20 mA
Bepaalt door de minste.
Zo is je set beveiligd.
03 01 005 Serie-parallelschakeling diodes.     20210202

.
Belangrijk:                (PA7HS)
De diodes zijn gelijk,
maar de belastbaarheid is anders.

Wat is de hoogste Uuit ?
Wat is de hoogste Iuit ?
Kijken we eerst naar de I stroom:
D1 = 1 A
D2 = 2 A  en parallel

De stroom door D1 mag niet meer zijn dan 1A, dus ook door D2 kan dan 1A(parallel), samen 2A.
De maximale stroom hier is dus
2A.

Kijken we naar de spanning:
D1 en D2 mogen elk 30V hebben maximaal !!!

Let op dit is de zgn Ueff.
De condensator zal de spanning
1/2Ѵ2 optillen.
1/2Ѵ2  = 0.707
Ueff = Umax*0.707
Dus een spanning van 30Vmax over de condensator geeft een spanning van

Ueff (over de diodes) =
1/2Ѵ2 * Umax = 1/2Ѵ2 *30 = 21Volt MAXIMAAL

Nog een voorbeeld:
De diodes zijn gelijk,
maar de belastbaarheid is anders.

Wat is de hoogste Uuit ?
Wat is de hoogste Iuit ?
Kijken we eerst naar de I stroom:
D1 = 2 A
D2 = 1 A  en in serie

De stroom door D1 mag niet meer zijn dan 1A, dus ook door D2 kan dan 1A (serie), samen 1A.
De maximale stroom hier is dus
1A.

Kijken we naar de spanning:
D1 mag 200 V  en D2 mag 150V hebben.

D2 = 150 V en bepaald de aangelegde spanning.

150 V staat dus maximaal over de C.

We mogen dus Ueff = 0.707 * Umax = 0.707 * 150 =
106 V aanbieden.
Welke spanning staat er over de diodes als uitgangsspanning 200 V bedraagt?
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11