Opteller [ full adder ].
Half-adders
een blok met 2 ingangen(A en B)
en 2 uitgangen(C en S).

Full Adder
Een full-adder heeft dezelfde werking als een half-adder maar heeft buiten ingangen A en B ook nog een Carry ingang.
De uitgang hangt dus af van de ingangen A, B en Ci(Carry in).
 
H02 07 006 & 7 Opteller [ full adder 20211014

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6