Eenvoudige digitale componenten [ functie ].
A B   U   V  W   X
0 0    0   1    0   1
0 1    0   1    1   0
1 0    0   1    1   0
1 1    1   0    1   0

We gaan ze 1 voor 1 bekijken:
Digitale techniek:
Kijken we naar een npn –overgang.
Normaal gaat de stroom van +naar-

Maar dat gaat NIET doordat er SPERLAAG ontstaat.
WEL als we een positieve hulp spanning op de P zetten.
Het principe van een transistor !!
H02 07 004 Eenvoudige digitale componenten.     20211014

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6