Spanningsturing.
Deze tekening hoort bij stroomsturing.
We krijgen een lineair gedrag bij stroomsturing.
We krijgen een exponentieel gedrag bij spanningssturing.
Bovendien is dit gedrag erg temperatuur afhankelijk.

Figuur 1
Figuur 2
H02 06 004 & 5 & 6 Veldeffecttransistor.     20211014

.