001

Deze schakeling kan worden gebruikt als:

a   frequentievergelijker
b   spanningsverdubbelaar
c   stroomstabilisator
d   spanningstabilisator

002

Een LED dient op een spanning van 12v te worden aangesloten via schema:

a 1
b 2
c 3
d 4
003

Van de gelijke zenerdiodes is de karakteristiek weergegeven.
Hoe groot is U?

a  12.8 volt
b  10.8 volt
c     7.4 volt
d     8.8 volt
004

De zenerdiode in de schakeling heeft de volgende karakteristiek.

De spanning U over de zenerdiode is weergegeven in:

a   grafiek 2
b   grafiek 1
c   grafiek 3
d   grafiek 4
005

Om een oscillator elektrisch te verstemmen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een:

a   varicapdiode
b   LED
c   zenerdiode
d   diodenbrug
006

Welke LED licht duidelijk op?

a   LED 2
b   LED 3
c   LED 4
d   LED 1
007

Voor een constante uitgangsspanning dient de ingangsspanning:

a. hoger te zijn dan de zenerspanning
b. Iager te zijn dan de zenerspanning
c. gelijk te zijn aan de zenerspanning
d. een wisselspanning te zijn
008

Als S1 geopend wordt zal de lamp:

a   gaan branden
b   blijven branden
c   gaan knipperen
d   uitgaan
009

ln de schakeling zal:

a. alleen lamp 2 branden
b. geen lamp branden
c: alleen lamp 1 branden
d. lamp 1 en 2 branden
010

Voor een constante uitgangsspanning dient de ingangsspanning:

a   hoger dan de zenerspanning te zijn
b   lager dan de zenerspanning te zijn
c   gelijk aan de zenerspanning te zijn
d   een wisselspanning te zijn
011

De diode D1 is een:

a   varicapdiode
b   gelijkrichtdiode
c   zenerdiode
d   LED
012

De dioden zijn gelijk.
Kies uit de alternatieven de combinatie van hoogste Uuit en Iuit die de schakeling kan leveren:

a   Uuit = 400 V   Iuit = 2 A
b   Uuit = 200 V   Iuit = 4 A
c   Uuit = 400 V   Iuit = 4 A
d   Uuit = 200 V   Iuit = 2 A
014

Een capaciteitsdiode (varicap) wordt vaak gebruikt om:

a   een stroom te variëren
b   een signaal gelijk te richten
c   een spanning constant te houden
d   een oscillator te verstemmen
015

De belastingsstroom Ibel varieerd van 100 tot 300 mA.
Het maximale gedissipeerde vermogen door de zenerdiode is:

a   1 W
b   8 W
c   3 W
d   2 W
016

Een varicapdiode wordt meestal gebruikt voor:

a   het moduleren in een FM-zender
b   signaaldetectie in een AM-ontvanger
c   het stabiliseren van de voedingsspanning
d   het regelen van de versterking
017

Een zenerdiode wordt meestal toegepast om een:

a.. wisselspanning gelijk te richten
b.  voedingsspanning te verhogen
c.  signaal te versterken
d.  constante spanning te maken
018

In welke situatie is de diode gesperd?

a.situatie 3
b.situatie 1
c.situatie 2
d.situatie 4
019

Een veel voorkomende spanning en stroom van een LED zijn:

a   5 Ven 60 mA
b   1,7 Ven 20 mA
c   60 V en 20 mA
d   0,7 Ven 60 mA
020

Een variac is in principe een autotransformator.
De knop van de variac wordt zodanig gedraaid dat n1=100 windingen en n2=200 windingen.
U1 is dan:

A. 48 V
B. 60 V
C. 80 V
D. 240 V
021

De spanning over Rb moet worden gestabiliseerd op 5 volt.
Rs moet zijn

a   24 ohm
b   50 ohm
c   20 ohm
d   10 ohm,
022

Welke van de onderstaande materialen wordt als basismateriaal voor de fabricage van halfgeleiders gebruikt?

a   koper
b   goud
c   silicium
d   mangaan
023

Een kenmerkende eigenschap ven een zenerdiode is:

a   de hoge weerstand in het doorlaatgebied
b   de sterke lichtgevoeligheid in het spergebied
c   de negatieve weerstand in het doorlaatgebied
d   de sterk toenemende stroom in het spergebied
024

Gegeven:
Zenerdiode 5V6,
P = 1W

Gevraagd:
Imax
025

Gegeven:
Zenerdiode 9V2
I = 30mA

Gevraagd:
Pzener
026

Gegeven:
Zenerdiode 5V6
Uin = 9V
IRi = 25mA

Gevraagd:
Ur
Pz
013

De zenerdiode in de schakeling heeft de onderstaande karakteristiek
De spanning U over de zenerdiode is weergegeven in

a   grafiek 2
b   grafiek 1
c   grafiek 3
d   grafiek 4