Spoel.
Als er door de spoel een gelijkstroom wordt gestuurd, dan ontstaat er een magnetisch veld
Hoe groter de stroom (I) hoe sterker het magnetisch veld .
Een extra ijzerkern versterkt het magnetisch veld.
Als de stroom op de spoel wordt onderbroken ontstaat er een hoge inductiespanning.
Stroom overbrengen op de andere spoel door inductie
Een Trafo doet precies hetzelfde !!
We stelden vast dat de lamp slechts na enig vertraging aanging bij het sluiten van de schakelaar, en ook na het weer openen pas na een tijdje weer doofde.
Deze proef illustreert het effect van zelfinductie.
Met een magneet is de inductie tegengesteld aan de magneet richting.
Een stuk opgerold (koper)draad ,
veroorzaakt een magnetisch veld als er stroom door loopt.

Een wisselstroom weerstand bij een bepaalde frequentie.
Inductiespanning:
Zelfinductie:
Magnetische inductie
Wet van LENZ

Elk gevolg van een oorzaak werkt de oorzaak tegen.
H02 03 001 Spoel.     2022 11 24

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6