Stroom- en spanningskarakteristiek.
Voor een weerstand geldt:
U=10V daarbij I=2A dan R=5 Ohm
U=20V daarbij I=4A dan R=5 Ohm
R=5 Ohm
Het verband tussen spanning en stroom is lineair.
De PTC weerstand:
Temperatuur omhoog >>> R omhoog
Temperatuur omlaag   >>> R omlaag
NTC-weerstand:
PTC-weerstand:
LDR-weerstand:
Veel       licht    weinig   weerstand.

Weinig   licht    veel       weerstand.

De NTC weerstand:
Temperatuur omlaag  >>> R omhoog
Temperatuur omhoog >>> R omlaag
H02 01 003 Stroom- en spannigskarakteristiek.     2022 11 23

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4