Vermogensverhouding die overeenkomen met de volgende dB-waarden
0dB, 3dB, 6dB, 10dB en 20dB  (positief alsook negatief )
dB decibel .

1dB is het kleinste geluidsverschil wat op het gehoor kan worden waargenomen.

dB = 10 x log  (P1 / P2)

vbb:

We hebben een zender van 5 Watt,
We plaatsen een versterker erachter, nu is het vermogen 25 Watt : dB=?

dB= 10 log (25/5) = 7dB

wanneer het vermogen verdubbeld:

dB=10 log 2= 3dB.
Rekenen met DB:

  3 dB is 2 X het vermogen.
10 dB is 10 X het vermogen.
20 dB is 10 tot de 2e en is dus 100 X
20 dB is 10*10*=100X
30 dB is 10 tot de 3e en is dus 1000 X
30 dB is 10*10*10=1000X
60 dB is 10 tot de 6e en is 1000.000 X
60 dB is 10*10*10*10*10*10=1.000.000X
H01 09 002&3 dB-waarden  0dB, 3dB, 6dB, 10dB en 20dB     2022 11 09

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
1 S-punt = 6 dB (mits goed gekalibreerd)
3 dB       = ½ over (= verlies in coax)                                         of 2   x het vermogen (bij versterken)
6 dB       = ¼ over (=verlies)                                                      of 4   x het vermogen
10 dB     = 1/10 over (=verlies)                                                  of 10 x het vermogen
Figuur 4