Digitale modulatie: bitsnelheid. symboolsnelheid (baudsnelheid) en bandbreedte
Foutdetectie en correctie: CRC
(packet radio). ARQ en FEC (toepassing AMTOR)
Baud- De bitrate of bitsnelheid.

Het aantal bits  die per tijdseenheid over een lijn worden verzonden.
Men drukt de bitrate uit in bits per seconde  (b/s ofwel bit/s).
Een bit is de kleinste hoeveelheid informatie.
Hoe hoger de bitrate, hoe meer informatie er per tijdseenheid verzonden en ontvangen kan worden.
De bitsnelheid geeft aan hoeveel bits er per seconde worden overgestuurd.
De baudrate of symboolsnelheid geeft aan hoeveel symbolen (karakters) er per seconde worden verstuurd.
Duurt een symbool bij telex 150ms, dan is de baudrate 1/150ms = 6,66 Baud.

Foutdetectie en –correctie: CRC

Als een digitaal signaal wordt overgebracht kunnen er fouten ontstaan door externe invloeden.
Om deze fouten te herkennen worden checksums oftewel Cyclic Redundancy Checks (CRC) gebruikt.
Hierbij wordt voor (een deel van) een boodschap een getal berekent wat ook verzonden wordt.
Klopt de CRC met de boodschap, dan is alles correct ontvangen.
Zo niet, dan was er sprake van verstoring en kan om herhaling worden gevraagd.

Packet radio, ARQ en FEC (AMTOR)

Bij Packet Radio wordt gewerkt met een CRC per stukje data (data frame), de Frame Check Sequence (FCS).
Na ontvangst en bevestiging dat de FCS klopt wordt een ACK (bevestiging) teruggestuurd en kan het volgende data frame worden verzonden.
Klopt de FCS niet, dan wordt een NACK (ontkenning) gestuurd en wordt het dataframe herhaald.

AMTOR

Werkt met twee methoden: ARQ en FEX.
Bij ARQ (mode A) wordt een dataframe alleen herhaald als het ontvangende station daarom vraagt (ACK/NACK).
Bij FEC (mode B) wordt ieder karakter 2x uitgezonden, omdat er geen mogelijkheid is voor ARQ (bijvoorbeeld bij alleen ontvangers.

Packet-radio.

Is een vorm van datacommunicatie  waarbij bundeling van informatie in groepen gemaakt wordt.

Baudrate.

Is de communicatie-snelheid.
Een GPS van 9600 bps kan 9600 bits per seconde ontvangen.
Een byte is opgebouwd uit 8 bits.
[9600/8 = 1200 bytes per seconde ]
De GSM van 4800 baud kan maar (4800 / 8) 600 bytes per seconde aan.

Baud is gerelateerd aan de bruto bitsnelheid , die kan worden uitgedrukt in bits per seconde
H01 08 009 Digitale modulatie     2022 11 09
.
Extra info:

ASCI
Er worden 7-bits gebruikt voor het teken en 1 voor de foutcorrectie/als controlegetal
ASCI= American Standard Code for Information Interchange = de standaard-tekenset van de computer
Transmissiesnelheid = aantal bits per seconde (b/s)
Symboolsnelheid = aantal karakters/symbolen per seconde (baud/s)