Golfvormen van CW, AM, EZB[SSB] en FM signalen
Spectra van CW, AM, EZB[SSB] en FM signalen
Bij AM bestaat het uiteindelijke signaal uit:
draaggolf (fc)
bovenzijband
onderzijba
nd
CW is zeer smalbandig.

BB CW = toon
De zijbanden van een AM-signaal:
BB SSB=fmod
Je hebt alleen de LSB [rood]
              of alleen USB [geel]
Een relatief groot deel van het zendvermogen gaat bij AM zitten in het versturen van de draaggolf (waar geen informatie in zit) en de informatie wordt dubbel verstuurd.
De bandbreedte van een AM-signaal is dan ook gelijk aan tweemaal de hoogst voorkomende frequentie in het informatiesignaal (fmod).
Bandbreedte AM

BB AM = 2 * fmod

Stel we hebben een toon van 1750Hz voor de repeater, en zenden die alleen uit>>
BB=2*1750=3500Hz
Als we 3KHz toon geven=moduleren ?
BB AM=2*3exp3=6KHz
De bandbreedte(FM):
In formule:

BB FM = 2*fmod + 2* f

OPM:     Hier is fmod  dus  1,5KHz ???

De bandbreedte(FM):
Is de BB FM bij 3KHz 2* zo breed als BB AM?

Eens zien:
De ZWAAI     
f   = 3KHz
Modulatie   fmod  = 3KHz

BB FM=2*fmod+2*f

BB FM is hier =12KHz
H01 08 007 Golfvormen     2022 10 27                      

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
jj_01_08_007v
Figuur 5
Figuur 6