Periode en periodeduur.
Periodetijd= 1/5=0.2 s.
f = p/s >>>   f =p/s = 5 /1 = 5Hz

Anders:
f = 1/t

f = frequentie in Hz.
p = perioden.
t = tijd >>>f = 1/0.2s = 5 Hz.
Hier is de priodetijd 20 msec.
f = p/s    >>>   f = 1/20 mili = 1/20exp-3
Geeft een frequentie van 50 Hz.
Meer sinussen/seconde ,geeft een hogere frequentie.
vragen >>>
01 06 003 Periode en periodeduur     20171011
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3