001

In de UHF-band ligt de frequentie

a   136 KHz
b   144 Mhz
c   432 Mhz
jj_1_05_002v
004

De frequentie van een radiogolf is 0.3 GHz.
De golflengte is:

a   10 m
b   0.001 m
c   0.1 m
d   1 m
005

De snelheid waarmee radiogolven zich in de vrije ruimte voortplanten bedraagt ca:

a   300 000 m/sec
b   300 m/sec
c   300 000 Km/sec
d   3 000 Km/sec
006

Als de geluidsnelheid in lucht 300 m/sec is, heeft een geluidtrilling van 1 kHz een golflengte van:

a   300 m
b   3,33 m
c   0,3 m
d   300 000 m
008

Het verband tussen de golflengte ʎ, de voortplantingssnelheid c en de frequentie f van radiogolven luidt:

a   ʎ = c x f
b   f = c + ʎ
c   c = f x ʎ
d   c = ʎ + f
009

Welke uitdrukking is juist ?

a   voortplantingssnelheid = golflengte x frequentie
b   voortplantingssnelheid = golflengte : frequentie
c   frequentie = golflengte x voortplantingssnelheid
d   golflengte = frequentie x voortplantingssnelheid
010

Gegeven: 
Golflengte
ʎ = 21.5 m

Gevraagd:   
Frequentie
Frequentiegebied
011

Gegeven:
f = 145,6MHz

Gevraagd:
Golflengte L
012

Gegeven:
14,1MHz

Gevraagd:
Golflengte
003

Gegeven:
200m

Gevraagd:
Frequentie ?
002

Gegeven:
137MHz

Gevraagd:
Golflengte?
013

Gegeven:
f = 7,01MHz

Gevraagd:
Golflengte   ?.
007

Gegeven:
3,5 MHz
21 MHz
27 MHz
2 m
0,7m
126 Khz

Gevraagd:
reken om in golflengte
en halve-golflengte