Voortplantingssnelheid.
Voorplantingssnelheid
de
snelheid waarmee de golf zich door de ruimte voortplant.
300 is het magische getal voor de zendamateur !!!

Stel ik zit op 27Mhz, welke golflengte λ dat is???       300/27=11.11 meter
Stel ik zit op 11 meter, welke frequentie dat is???   300/11=27.272 Mhz
Welke frequenties hebben de volgende golflengten?
300 meter
100 meter
  30 meter
   

λ     =  golflengte in meters.
f     =  frequentie in MHz.
>>>>>
Voor 300 meter is dat                      f =  300 / 300 = 1 Mhz.
Voor 100 meter is dat                      f =  300 / 100  = 3 Mhz.
Voor   30 meter is dat                      f =  300 / 30   = 10 Mhz.
H01 05 002 Voortplantingssnelheid.     2022 10 21
.
f = 300 / λ                        λ = 300 / f             
Figuur 1
Figuur 2
jj_01_05_002v

Zo ziet de verdeling eruit
N.B. bij een andere voortplantingsnelheid (bijvoorbeeld in water) is de uitkomst dus ook anders!