001

Hoe is de spanning / stroom?
002

Twee gelijke spanningsbronnen worden in gelijke richting parallel geschakeld.
De klemspanning:

a   wordt lager
b   wordt nul
c   blijft gelijk
d   wordt hoger
003

De gemiddelde waarde van de stroom | bedraagt:

a   1,5 A
b   0,5 A
c   0,707 A
d   1 A
004

Twee batterijen met ongelijke klemspanning worden parallel geschakeld.
De klemspanning die nu ontstaat is:

a   gelijk aan de laagste spanning
b   gelijk aan de gemiddelde spanning
c   gelijk aan de hoogste spanning
d   niet te voorspellen
005

De batterijen zijn geheel geladen.
De schakelaars S1 en S2 worden gelijktijdig gesloten.
Na 48 uur zijn beide batterijen gelijktijdig uitgeput.
De capaciteit (Ah) van de batterij in schakeling X is:

a   niet vergelijkbaar met die in schakeling Y, omdat de spanningen verschillend zijn
b   gelijk aan die in schakeling Y
c   groter dan die in schakeling Y
d   kleiner dan die in schakeling Y
006

Twee batterijen van 12 V, elk met een capaciteit van 36 Ah, worden in serie geschakeld.
De capaciteit van de twee batterijen samen is dan:

a   18 Ah
b   36 Ah
c   72 Ah
d   44 Ah
007

Wat wordt de spanning ?
Bij welke stroom ?

Batterij levert 1.5 V // 3300 mA per stuk.
jj_01_02_002v