De wetten van Kirchhoff
                        De stroomwet van Kirchhoff
                           "SOM" van de stromen=0
                            Stroom gaat niet verloren !!

In elk knooppunt in een elektrische kring is de som van de stromen die in dat punt samenkomen gelijk aan de som van de stromen die vanuit dat punt vertrekken.
Kijken we naar de stromen:
I1 gaat naar P
I2 gaat uit P
I3 gaat naar P
I4 gaat naar P
I5 gaat uit P

Wat erin gaat...>>>...komt er ook uit,dus: I1 + I3 + I4 = I2 + I5
Wat erin gaat...>>>...komt er ook uit,dus: I2 + I3 = I1 + I4
De spanningswet van Kirchhoff
  "SOM" van de spanningen is 0
   Spanning gaat niet verloren !!
De som van de spanningen (rekening houdend met de richting) in een gesloten kring = nul.
Uin=U1+U2+U3
De tekening lezen>>>>
kijken we naar de  voeding dan zien we 2 keer 50 V dus 100 V totaal.
Rv567= 1/ (1/R5+1/R6+1/R7)
Rv567=1/ (1/15 +1/40 +1/30)= 8
Ω
Rt=R1+Rv23+R4+Rv567+R8
Rt=10+17,143+10+8+10=55
Ω

It=Ut/Rt     100/55=1,8A

IR1=1,8A=IRv23=1,8A=IR4=1,8A=IRv567=1,8A=IR8=1,8A


UR1=IR1*R1=1,8*10                             =18V

URv23=IRv23*Rv23=1,8*17.143           =30V

UR4=IR4*R4=1.8*10                             =18V

URv567=IRv567*Rv567=1.8*8              =14 V

UR8=IR8*R8=1.8*10                             =18V

Ut=U1+U23+U4+U567+U8                    = ca 100 V
IR2=UR2/R2  = 30/40                             =750mA

IR3=UR3/R3  = 30/30                             =1       A

Deze samen It =IR2+IR3                        = ca   1.8   A
IR5=UR5/R5= 14/15                               = 933 mA

IR6=UR6/R6= 14/40                               = 350 mA

IR7=UR7/R7= 14/30                               = 467 mA

Deze samen It = IR5+IR6+IR7               =ca 1.8      A

Voorbeeld:
U over de 50 Ω weerstand=250-200=50V
I door blauw richting Q =U/R=50/50=1A
U over de 200 Ω weerstand=200-100=100V
I door rood vanuit Q=U/R=100/200=0.5A
U over de 100 Ω weerstand=200-50=150V
I door geel vanuit Q=U/R=150/100=1,5A
Vanuit Q=0.5+1.5=2A
Naar Q =2A
I door groen naar Q= 2-1=1A
U over de groene weerstand I*R=1*75=75V
U4=Q+75=275V
Rv23 = 1/(1/40+1/30)=17,143 Ω
R5 6 en 7 staan ook parallel, de Rv noemen we Rv567.
Nu staan R1+Rv23+R4+Rv567+R8 in serie.
R2 en 3 staan parallel en moeten vervangen worden door RV23.
R1 staat dan in serie met RV23 en R4.
H01 01 005 De wetten van Kirchhoff     2022 10 05

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11
Figuur 12
Figuur 13
De wetten van Kirchhoff
Voorbeeld: