009

De condensator C22 heeft bij voorkeur een waarde van ongeveer:

a   100 nF
b   10 pF
c   1000 pF
d  
100 πF
+ ++     Waarden