004

Een 10-meter zender veroorzaakt laagfrequent-detectie in een geluidsinstallatie.
Om de storing op te heffen worden de laag-ohmige luidsprekeruitgangen ontkoppeld door middel van condensatoren, parallel aan de uitgangen.
De meest geschikte capaciteitswaarde is:

a   10 microfarad
b  
10 nanofarad     
c   10 millifarad
d   10 picofarad
+ ++     Waarden