003

Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:

a  
100 Kohm
b   1000 ohm
c   500 ohm
d   100 ohm
+ ++     Waarden