1.02 Bronnen     >>>>>
1.01 Stroomgeleiding    >>>>>
1.03 Elektrisch veld     >>>>>
1.04 Magnetisch veld     >>>>>
1.05 Elektromagnetisch veld     >>>>>
1.06 Sinusvormige signalen     >>>>>
1.07 Niet sinusvormige signalen     >>>>>
1.08 Gemoduleerde signalen     >>>>>
1.09 Vermogen en energie     >>>>>
2.01 Weerstand     >>>>>
2.02 Condensator     >>>>>
2.03 Spoel     >>>>>
2.05 Diodes     >>>>>
2.06 Transistor    >>>>>
2.07 Overige Componenten     >>>>>
1.10 Digitalisering van analoge signalen     >>>>>
3.01 Combinatie van componenten     >>>>>
3.02 Analoge filters     >>>>>
3.03 Voeding     >>>>>
3.04 Versterker     >>>>>
3 05 Detector     >>>>>
3 06 Oscillator     >>>>>
3 07 Phase Locked Loop [PLL]     >>>>>
3 08 Mengtrap     >>>>>
3 09 Digitale signaalverwerking     >>>>>
4 01 Uitvoering     >>>>>
4 02 Blokschema's     >>>>>
4 03 Werking en functies van...     >>>>>
4 04 Ontvangerspecificaties     >>>>>
5 01 Uitvoering     >>>>>
4 05 Voorbeeld ontvanger PC5E     >>>>>
5 02 Blokschema s     >>>>>
5 03 Werking en functies van...     >>>>>
5 04 Zenderspecificaties     >>>>>
6 01 Antennetypen     >>>>>
6 02 Antenne-eigenschappen     >>>>>
6 03 Transmissielijnen     >>>>>
7 01 Propagatie (algemeen)    >>>>>
7 02 Propagatie (HF)     >>>>>
7 03 Propagatie (VHF en hoger)     >>>>>
8 01 Meten     >>>>>
8 02 Meetinstrumenten     >>>>>
9 01 Storing in apparatuur     >>>>>
9 02 Oorzaak van de storing     >>>>>
9 03 Maatregelen tegen storing     >>>>>
1  Elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radio theorie
2  Componenten 
3  Schakelingen 
4  Ontvangers
5  Zenders 
6  Antennes en transmissielijnen
7  Propagatie en frequentiespectrum
8  Metingen
9  Storing en immuniteit
10 01 Het menselijk lichaam     >>>>>
10 Veiligheid
10 02 Netvoeding     >>>>>
10 03 Hoge spanningen     >>>>>
10 04 Bliksemontlading     >>>>>
10 05 Opstelling     >>>>>
11  Nationale en internationale  procedures
11 01 Inter- nationale proces    >>>>>
12 01 Inter- nationale regels     >>>>>
12  Nationale en internationale gebruiksregels
13 01 Gedragsregels     >>>>>
13 Gedragsregels
13 02 Operationele vaardigheden     >>>>>
2.04Transformatoren     >>>>>
14 01 Naschrift    >>>>>
TEKENS + symbolen
14 Naschrift
1974-1999
2000-2020