046

Voor een telegrafiezender (A1A) geldt:

a. de frequentiestabiliteit is niet belangrijk omdat er geen spraakmodulatie wordt toegepast
b. de bandbreedte van het uitgezonden signaal is nul hertz
c.
alle trappen kunnen in klasse C worden ingesteld
d. er kan alleen in de eindtrap worden gesleuteld
H 05
Zenders