092

In een EZB-zender wordt de lage zijband opgewekt op een draaggolffrequentie van 1 MHz. Dit signaal wordt in een mengtrap gemengd met dat van een oscillator op 4 MHz.
Aan de uitgang van de mengtrap vinden we onder andere een één zijbandsignaal op:

a   5 MHz met de hoge zijband
b  
5 MHz met de lage zijband
c   3 MHz met de lage zijband
d   4 MHz met de hoge zijband
H 05
Zenders