019

Een superheterodyne-ontvanger heeft geen hf-versterker
Draaien aan de afstemknop verandert de afstemfrequentie van

a   alleen de antenneingang
b   de detector
c   de middenfrequent afstemkringen
d  
de oscillator en de antenneingang
H04  
Ontvangers