139

Door het sluiten van schakelaar S wordt:

a  
de versterking kleiner  de bandbreedte groter
b   de versterking groter  de bandbreedte groter
c   de versterking kleiner  de bandbreedte kleiner
d   de versterking groter  de bandbreedte kleiner
03
We gaan een parallel kring belasten
er gaat dus stroom door R