003

Drie gelijke spoelen met dezelfde Q-faktor worden parallel geschakeld.
Er is geen magnetische koppeling.
De Q-faktor van de schakeling:

a   wordt 3x groter
b   wordt 3x lager
c   wordt 9x lager
d  
blijft gelijk