004

Een hf-telegrafie ontvanger is afgestemd op een 15 MHz standaardfrequentie-zender. Gedurende 15 minuten verloopt de lf-toonhoogte van 1000 Hz naar 1300 Hz.
De frequentiestabiliteit van de ontvanger voor deze periode is:

a   1 : 30
b   1 : 5.exp5
c  
1 : 5.exp4
c   1 : 15.exp4
064 PPM = fAFw /fRes    fAFw = PPM x fRes
300 Hz is de Afwijking in 15 minuten = 900 sec

PPM = fAFw /fRes 

PPM = 300 / 15 Mhz = 2exp-5 = 20exp-6

De antwoorden uitrekenen geeft C