003

Aan een mili-amperemeter met een eigen weerstand van 50 Ohm en een meetgebied van 0.5 mA wordt een weerstand van 5 Ohm parallel geschakeld.
Bij volle uitslag van de meter is de totale stroom door deze meetschakeling:

a   0.55 mA
b  
5.5 mA
c   5 mA
d   4.5 mA
Rs = Um / [Ib-Im]
Um = Im * Rm = 0.5exp-3 * 50 = 0.025 V
IRp = Urp / Rp = 0.025 /5 =5exp-3 = 5 mA

5 mA + 0.5 = 5.5 mA