001

Een gloeilamp van 24 V en 50 mA wordt via een weerstand aangesloten op een spanning van 60 V
Hoe groot is de voorschakelweerstand?

a   1500 Ohm
b   480 Ohm
c   720 Ohm
d   1200 Ohm
002

In een voltmeter wordt gebruik gemaakt van een instrument dat bij 1 mA volle uitslag vertoont
Het instrument heeft een te verwaarlozen inwendige weerstand
Welke serieweerstand moet worden toegepast om een meetbereik van 50 Volt te verkrijgen?

a   20 Kohm
b   200 Kohm
c   5 Kohm
d   50 Kohm
003

Voor het verkrijgen van een 10 V- en een 30 V-bereik moeten R1 en R2 zijn

a   100 Kohm en 297 Kohm
b   97 Kohm en 200 Kohm
c   97 Kohm en 297 Kohm
d   100 Kohm en 194 Kohm
004

Een gloeilamp van 12V//200mA wordt met behulp van een voorschakelweerstand aangesloten op een spanning van 24V
De juiste waarde van de voorschakelweerstand is

a   24 Ohm
b   36 Ohm
c   60 Ohm
d   12 Ohm
005

Als een digitale universeelmeter als spanningsmeter wordt gebruikt is de ingangsweerstand:

a   zeer hoog
b   nul
c   laag
d   10 Kohm
062   Voorschakelweerstand   Rv = ( Ub-Um ) / Im
006

Een gloeilamp van 12 volt en 200 mA wordt met behulp van een voorschakelweerstand aangesloten op een spanning van 24 volt.
De juiste waarde van de voorschakelweerstand is:

a   60

b   36

c   12

d   24