002

Er loopt gelijkstroom door een geleider.
De richting van het magnetisch veld is:

a
b
c
d
043_Lt=L1+L2
Rechterhand met de duim in de stroomrichting

de vingers wijzen de richting van het veld aan.