012

Een serieschakeling bestaande uit een weerstand R, een spoel L en een condensator C, is weergegeven in de onderstaande figuur.
De spoel en de condensator zijn verliesvrij verondersteld.
De kwaliteitsfactor van deze kring is gelijk aan:
(In onderstaande formules stelt de letter f de frequentie voor).

a    Q = 2πfL – 1/(2πfC)
b    Q = R
c   
Q = 2πfL / R
d    Q = 1 /
VLC