005

Door een spoel met een zelfinductie van 0,2 henry loopt een sinusvormige wisselstroom van 2 ampère.
De frequentie van de wisselstroom is 70/2pi Hz.
De spanning over de spoel is:

a   20 V
b  
28 V
c   56 V
d   40 V
Xl = 2*π*f*L
2pi = 6.28
f    = 70/6.28 =11.15 Hz
L   = 0.2

Xl = 6.28 * 11.15 * 0.2 = 14 Ohm

U=I*R

U = 2 * 14 = 28 V
032  
XL = 2 x pi x f x L