003

De momentele waarde van een sinusvormige wisselspanning is per definitie:

a  
de waarde van die spanning op een bepaald tijdstip
b   2 maal de maximale waarde
c   2 maal de effectieve waarde
d   3 maal de effectieve waarde
011    Ugem = Umax*0.64