009

Een ideale voltmeter, geijkt voor gelijkspanning, wordt via een gelijkrichter aangesloten op een sinusvormige wisselspanning met een effectieve waarde van 10 volt.
De meter zal dan ongeveer aanwijzen:

a   7.1 v
b   9 v
c  
14.1 v
d   10.0 v
De C tilt de spanning op 0.707

10/0.707 = 14.1 v