001
002
003
004
005
006
007
De weerstand wordt te heet !!!

Dit komt door:
A teveel zelfinductie
B teveel spanning
C teveel stroom
008
009
010
011
012
013
007 Vermogen     P = U x I
014
015
016
017

In R1 wordt 25 Watt gedissipeerd

In de R2 wordt gedissipeerd?

a   25 W
b   100 W
c   12.5 W
d   50 W
018
Wanneer R1 kleinder wordt, dan zal de warmteontwikkelinmg in R2

a   gelijk blijven
b   toenemen
c   afnemen
019

Voor het meten van het door een zender opgenomen gelijkstroomvermogen wordt gebruik gemaakt van:

a   alleen een amperemeter
b   alleen een voltmeter
c   een amperemeter en een voltmeter
d   een ohmmeter
020

Een EZB-zender is belast met een kunstantenne [dummy load] en wordt met spraak gemoduleerd
De ingang van een oscillator is aangesloten op deze dummy load
De ingangsgevoeligheid van de oscilloscoop bedraagt 20 V/schaaldeel
De Peak Envelope Power [PEP] bedraagt

a 400 Watt
b 300 Watt
c 100 Watt
d  50 Watt
021

In R1 wordt 36 Watt aan warmte ontwikkeld
De warmte ontwikkeling in R2??

a   36 W
b   75 W
c     9 W
d   18 W
022

De maximale toelaatbare stroom die continu door een 10 Watt weerstand van 1000 Ohm mag lopen is

a  Ѵ10 A
b   0.01 A
c   1 A
d   0.1 A
023

De maximale toelaatbare stroom die continu door een 10 Watt weerstand van 100 Ohm mag lopen is

a   Ѵ0.1 A
b   0.01 A
c   1 A
d   0.1 A
024

Bij een voedingsspanning van 20Volt neemt een zendereindtrap 1 ampere op.
De dissipatie van de eindtrap is 10 Watt
Het door de eindtrap afgegeven vermogen is

a   10 W
b   20 W
c   15 W
d   30 W
025

De uitgang van een amateurzender is afgesloten met 50 Ohm
Op en oscilloscoop zien we hetvolgende beeld
De Peak Envelope Power [PEP] is

a   4 W
b   2 W
c   16 W
d   8 W
026
027
Een EZB zender wordt gestuurd met een dubbeltoon (1100Hz en 1900Hz, van gelijke ampltude).
De meter wijst 71 V aan.
De Peak Envelope Power (PEP) bedraagt:

a   71 W
b   150 W
c   100 W
d   50 W
028

De Peak Envelope Power (PEP) van deze gemoduleerde hf-spanning over een 75 Ohm belastingsweerstand is:
a   75 Watt
b   37.5 Watt
c   16.6 Watt
d   50 Watt
029

De belastingstroom varieert van 100 to 300 mA.
Het maximaal gedissipeerde vermogen door de zenerdiode is:

a   1  Watt
b   8 Watt
c   3 Watt
d   2 Watt
030

Van een zender nemen de laatste twee trappen een stroom op van respectievelijk 100 mA EN 1 A;
de voedingsspanning is 10 V.
Het rendement c van elke trap is 50%.
De versterking van de laatste trap is:

a   6 dB
b   10 dB
c   20 dB
d   3 dB
031

Een zendereindtrap heeft een rendement van 60%.
Bij een voedingsspanning van 10 V bedraagt de door de eindtrap opgenomen stroom 10 A.
De coaxkabel naar de antenne geeft een vermogensverlies van 30%.
Het aan de antenne afgegeven vermogen is:

a   18 W
b   28 W
c   112 W
d   42 W

 
032

Op een oscilloscoop, aangesloten op de uitgang van de zender, zien we het geschetste beeld.
De verticale gevoeligheid is 50 volt/div.
De belasting is 50 ohm.
Het afgegeven vermogen is dan ongeveer:

a   200 W
b   100 W
c     50 W
d     25 W
033

De transistor in de eindtrap van een zender neemt 2 ampère uit de voeding op.
Deze transistor wordt vervangen door een transistor welke in dezelfde schakeling 4 ampère opneemt.
Het rendement van de zender blijft gelijk.
Het uitgangsvermogen van de zender is dan:

a. 4x zo groot
b. even groot
c. 2x zo groot
d. 2x zo klein
034

Deze versterker heeft een spanningsversterking van 8 maal en de ingangsweerstand is 50 Ω.
De vermogensversterking is:

a   8Ѵ 2 maal
b   64 maal
c   400 maal
d   8 maal
035

Om het opgenomen vermogen van de zender te meten gebruikt men een voltmeter en een ampèremeter.
Het opgenomen vermogen bedraagt:

a. 90 W
b. 95 W
c. 99,95 W
d. 100 W
036

In R1 wordt 36 watt gedissipeerd.
ln R2 wordt gedissipeerd:


a   72 W
b   18 W
c   144 W
d   36 W
037

Bij geopende schakelaar S dissiperen de weerstanden elk 50 watt.
Als de schakelaar S wordt gestoten, is het gedissipeerde vermogen:

a   200 W
b   400 W
c   100 W
d   50 W
038

ln de schakeling zijn alle weerstanden 100 Ohm.
ln R2 wordt een vermogen gedissipeerd van 1 watt.
ln R1 wordt een vermogen gedissipeerd van:

a   2 W
b   0,5 W
c   4 W
d   1 W
039

De belastingsstroom Ibel varieert van 100 tot 300 mA.
Het maximale gedissipeerde vermogen door de zenerdiode is:

a   2 W
b   4 W
c   1 W
d   8 W
040

De transistor is niet in verzadiging.
De 100 Ω weerstand wordt vervangen door een weerstand met een 3 maal zo kleine waarde.
Het opgenomen elektrische vermogen in die weerstand:

a   wordt 3 maal zo groot
b   blijft gelijk
c   wordt 3 keer zo klein
d   wordt 9 keer zo klein
041

ln de weerstand R wordt een vermogen gedissipeerd van:

a. 20 W
b. 10 W
c. 80 W
d. 200 W
042

De uitgang van een zender is aangesloten op een belasting van 50Ω.
Verder zijn er de volgende gegevend bekend:
- de voedingsspanning is 12V.
- de opgenomen stroom is 4A.
- de stroom toegevoerd aan de eindtrap is 3 A.
- de stroom in de belastingsweerstand is 0.5A
Het afgegeven hoogfrequent zendvermogen bedraagt:

ä   12.5 W
b      48 W
c      25 W
d      36 W
043

Het uitgangsvermogen van  de zender is:

a   400 mW
b   2 W
c   4 W
d   200 mW