006

De spanning tusen X en Y is:

a  
1 V
b   3 V
c   0 V
d   2 V
Utotaal = 2+4=6V
Rt = 6+6 = 12 Ohm
It = Ut/Rt = 6/12=0.5 A

spanning over de weerstanden = I*R = 0.5*6 = 3 V

Rechts staat 4 V
linksom over R 3V. op X staat 4-3 V =1 V
linksom over de R staat 3 V De spanning links is 1-3= -2 V
Y =2 V
tussen X en Y is een verschil van 1 V