010

De stroom welke door de kortgesloten draad tussen X en Y vloeit is?
(let op de polariteit)

a.  
0,5 A
b.   1 A
c.   1,5 A
d.   2,5 A