001
002
003 De  totale serie weerstand     Rt = R1 + R2