001 Lading     Q = I x t
001

Hoeveel lading is er verplaatst in 5 seconden bij een stroom van 4 A ???
002

Gedurende 4 minuten vloeit er door een draad een stroom van 3 ampere.
De hoeveelheid elektrische lading die door de geleider is gegaan bedraagt:

a   1,33 coulomb
b   12 coulomb
c   80 coulomb
d   720 coulomb
003

1 coulomb is de aan een condensator toegevoerde waarde lading indien de condensator:

a   1 sec aangesloten is geweest met een spanninf van 1 V
b   1 sec met een stroomstrkte van 1 ampere is geladen
d   bij een spanning van 1 V met 1 A is geladen
d   constant met een stroom van 1 A is geladen
004

De capaciteit van een condensator bedraagt 1 farad indien deze:

a   bij een spanning van 1 volt een lading heeft van 1 coulomb
b   bij een spanning van 1 volt een stroom kan leveren van 1 ampère
c   bij een belasting van 1 ohm een stroom levert van 1 ampère
d   bij een lading van 1 coulomb een stroom van 1 ampère kan leveren
005

De coulomb is de eenheid van:

a   kracht
b   lading
c   stroomsterkte
d   warmte
006

stroom   =   2 A
t             =   10 s
lading     =   ?
007

lading   = 20 Q
tijd        =   5 s
stroom  =   ?
008

stroom   =   0.5 A
t              =   180 s
lading      =   ?
009

lading   =   20 C
t           =   40 s
stroom =   ?
010

stroom   =   100 A
tijd         =   2 min
lading    =   ?