001 Lading     Q = I x t
001

Hoeveel lading is er verplaatst in 5 seconden bij een stroom van 4 A ???