ITU Radio Regulations.
CEPT aanbevelingen.
Telecommunicatiewet.
Algemene maatregelen van Bestuur.
Voorschriften en beperkingen.
ITU Radio Regulations.
Door de ITU worden wereldwijd frequenties verdeeld.
Hiervoor is de wereld opgedeeld in 3 regio’s:

Regio 1 = Europa en Afrika
Regio 2 is Noord- en Zuid-Amerika
Regio 3 is de rest
Nederland valt dus in Regio 1.
ITU Radio Regulations vind je hier
CEPT aanbevelingen.

Dit zijn regels die (voornamelijk) handig zijn als je met de zender de grens over wil.
De Conférence Europeénne des Administrations des Postes et Télécommunications is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de Europese overheden op het gebied van telecommunicatie en post. Hierin nemen thans 45 landen deel. In dit kader worden afspraken gemaakt over gemeenschappelijk beleid op het gebied van telecommunicatie en post. De telecommunicatie aangelegenheden worden besproken in de ECC en de post aangelegenheden in CEPT.
De CEPT kan zowel aanbevelingen doen (Recommendations) als besluiten (Decisions) nemen. Omdat de CEPT niet de status van een internationaal verdrag heeft zijn de afspraken niet bindend. Doorgaans worden dergelijke beslissingen wel ondertekend, omdat het belang van Europees geharmoniseerd telecommunicatie- en postbeleid wordt onderkend.
Voorschriften buitenlandse zendamateurs.
buitenlandse zendamateurs die gebruik willen maken van Nederlandse amateurfrequenties, kunnen hiervoor een gastlicentie aanvragen.
Dit is niet nodig wanneer het land van herkomst ook de Europese aanbevelingen van de CEPT heeft overgenomen.

Telecommunicatiewet.
Deze wet regelt de Nederlandse zaken.
Telecommunicatiewet vind je hier

Algemene maatregelen van Bestuur   kijk hier

Voorschriften en beperkingen kijk hier
vragen >>>
12 01 001 Nationale en internationale gebruiksregels.     20171025
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3