Isolatie.
Afscherming.
Aarding.
Geladen Condensator.
Isolatie.
Hou bij een voeding voor hoge spanningen bij hoge spanningen (>1000V) minimaal 5mm afstand tussen aansluitpunten met hoge spanning en andere delen van de voeding.
Scherm bovendien hoge-spanning voerende delen zoveel mogelijk af.

Afscherming.
Scherm alle delen die een hoge spanning (kunnen) dragen af tegen aanraking.
Grondregel is dat hoge spanning nooit aangeraakt kan worden.

Aarding.
Hoe hoger de spanning hoe belangrijker de aarding.

Geladen condensatoren .
Als de voedingspanning wegvalt houden geladen condensatoren hun spanning en als ze niet worden belast, dan kan dat heel lang zo zijn!
Bij hoogspanningscondensatoren kan dat een hoge spanning zijn, bij laagspanningscondensatoren van hoge capaciteit kan bij belasting (kortsluiting) een grote stroom gaan lopen.
Daarom moet een condensator altijd een belasting aanwezig zijn, bijvoorbeeld een weerstand over de condensator.
10 01 & 02 & 03 & 04 & 05 001 Veiligheid     20210203

.