001

De beste mode om verbinding te maken via aurora-propagatie is:

a   am
b   ezb
c   cw
d   fm

002

In een periode met een groot aantal zonnevlekken:

a   wordt de 28Mhz band bruikbaarder voor grote afstanden
b   wordt de kans op temperatuurinversie groter
c   neemt de skip-distance toe
d   splitst de E-laag zich vaker op in de F1- en F2-laag

003

Van Amsterdam naar Stockholm wordt een radioverbinding gemaakt op 145 Mhz.
Dit is mogelijk omdat:

a   de antennes op 100 meter hoogte zijn opgesteld
b   sporadische E-laag reflectie optreedt
c   het zogenaamde Dellinger-effect optreedt
d   de kritische frequentie voor de ionosfeerreflectie bij 20 Mhz ligt

004

Bij temperatuurinversie kunnen radiogolven in de 145 Mhz frequentieband aanzienlijk grotere afstanden overbruggen dan normaal.
Dit komt door:

a   de warme luchtlaag de golven minder absorbeert dan de koude luchtlaag
b   de polarisatie van de golven wordt gedraaid op het grensvlak van warme en koude lucht
c   er buiging van de golven in een hogedruk gebied plaatsvindt
d   de zich vormende waterdruppels werken als reflectors
jj_07_03_001V
005

Een radioverbinding over lange afstand op 145 MHz is mogelijk door:

a. magnetische stormen
b. temperatuurinversie
c. de afwezigheid van zonnevlekken
d. de ultra-violette zonnestraling
006

Vanuit een aardsatelliet op 1.000 km hoogte wordt een UHF-uitzending gedaan.
Deze uitzending is op aarde steeds te ontvangen in een gebied met een straal van ongeveer:

a   100 km
b   500 km
c   4000 km
d   20000 km
007

Twee amateurs hebben onderling verbinding in de 70 cm band, terwijl zij op een afstand van enkele kilometers van elkaar door een nat bos lopen.
Dit bos heeft vooral invloed op:

a   de trajectverliezen
b   de SWR van de antennes
c   het ruisniveau aan de ontvangeringang
d   de opstraalhoek
008

Onder troposfeer wordt verstaan het gedeelte van de atmosfeer boven het aardoppervlak:

a   tussen zeeniveau en ongeveer 10 km hoogte
b   boven 500 km hoogte
c   tussen 120 en 500 km hoogte
d   tussen 80 en 120 km hoogte
009

Bij temperatuurinversie kunnen radiogolven in de 145 MHz frequentieband aanzienlijk grotere afstanden overbruggen dan normaal.
Dit komt doordat:

a   de warme luchtlaag de golven minder absorbeert dan de koude luchtlaag
b   de polarisatie van de golven wordt gedraaid op het grensvlak van warme en koude lucht
c   de zich vormende waterdruppels werken als reflectors
d   er buiging van de golven in de troposfeer plaatsvindt