jj_07_02_003v
001

Bij gebruik van frequenties in het VHF-gebied kunnen grote afstanden beter overbrugd worden door:

a   reflecties tegen de geïoniseerde F-lagen
b   temperatuurinversies
c   een goed geleidend aardoppervlak

002

De reikwijdte van de grondgolf van een zender is groter naarmate:

a   de D-laag verdwijnt
b   de absorptie in de aardbodem groter is
c   de geleidbaarheid van het aardoppervlak beter is
d   de frequentie hoger is

003

Een 100 watt zender werkt in de 10-meterband met een verticale antenne.
Het bereik van de grondgolf is ongeveer:

a   20 km
b   2 km
c   200 km
d   2000 km