002

Deze antenne straalt:

a   boven
b   links
c   rechts
003

De reikwijdte ven een UHF-zender wordt het meest vergroot door:

a   het overgaan van enkelzijbandmodulatie op frequentiemodulatie
b   het overgaan van horizontale op verticale polarisatie
c   een open dipool te voorzien van een reflector
d   het vervangen ven een open dipool door een gevouwen dipool

004

Door het aanbrengen van seriespoelen in een dipoolantenne zal de…

a   resonatiefrequentie hoger worden
b   opstraalhoek veranderen
c   resonantiefrequentie lager worden
d   resonantiefrequentie niet veranderen

005

Yagi-antennes bevatten zogenaamde parasitaire elementen.
Als ze op de juiste manier geplaatst zijn:

a   verhogen ze de versterking [gain] en de voor/achterverhouding
b   verhogen ze alleen de voor/achterversterking
c   verhogen ze alleen de vesterking [gain]
d   verbeteren ze alleen de voet-punt impedantie

006

De polarisatie van een radiogolf:

a   staat in eerste instantie loodrecht op het stralende element van de zendantenne
b   is afhankelijk van de antenneversterking
c   is in eerste instantie evenwijdig aan het stralende element van de zendantenne
d   is afhankelijk van de hoogte van de zendantenne

001

De naam voor element 3 is:
a   straler
b   reflector
c   director
007

Een yagi-antenne heeft een voor-achterverhouding van 10 dB.
Het effectief uitgestraalde vermogen bedraagt 100 watt.
Het effectief naar achteren uitgestraalde vermogen bedraagt ongeveer:

a. 1W
b. 50W
c. 10 W
d. 0,1 W
008

Hoe lang moeten de paracitaire elementen X Y en Z zijn?

a   X=105 cm     Y= 102 cm     Z= 92 cm
b   X=91 cm       Y= 102 cm     Z= 105 cm
c   X=92 cm       Y= 102 cm     Z= 105 cm
d   X=91 cm       Y= 92 cm       Z= 102 cm
009

Een richtantenne met parasitaire elementen (yagi) voor 28 Mhz heeft:

a   een reflector van 4 meter
b   een director langer dan de straler
c   één of meer directors tussen de straler en de reflector
d   een stralend element van ongeveer 5 meter
010

Een richtantenne met parasitaire elementen (yagi) voor 25 Mhz heeft.

a   één of meer directoren tussen de straler en de reflector
b   een stralend element van ongeveer 5 meter
c   een reflector van 4 meter
d   een director langer dan de straler