FIR en IRR filter.
Finite impulse response (FIR).
Is een term die aangeeft dat de impulsresponsie van een (digitaal) filter eindig is.
Een FIR-filter is een computerprogramma dat een filterfunctie uitvoert.
Bij het aanleggen van een puls op een FIR-filter zal het uitgangssignaal na een bepaalde tijd gelijk aan nul worden; de impulsresponsie is dus eindig.
Er kunnen zo een aantal bits tegelijk bewerkt worden.
Voordeel:
vertraging onafhankelijk van de frequentie, dus geen fase- of looptijdverschillen.
Nadeel:
hoe meer bits tegelijk hoe meer rekenkracht nodig en moeilijker te programmeren.
IIR (Infinite Impulse Response).
Het resultaat wordt teruggekoppeld naar de ingang.
Een signaal kan dus tot in het oneindige invloed hebben op de uitgang.
Voordeel:
kost minder rekentijd.
Nadeel:
vertraging afhankelijk van de ingangsfrequentie (gedraagt zich als L/C filter) en door terugkoppeling kans op oscilleren.
DSP Veron
03 09 001 & 2 & 3 FIR en IRR filter     20210202

.
cyclic redundancy check (CRC)

Is een foutdetectiecode die dikwijls gebruikt wordt in digitale netwerken en opslagmedia om bitfouten te detecteren.
Blokken data die deze systemen binnenkomen, krijgen een korte controlewaarde of "checksum" gebaseerd op de rest bij een "deling met rest" op de data.
Bij het binnenhalen of lezen van de data wordt de "deling met rest" wederom uitgevoerd, als daar dezelfde rest uitkomt zijn de data zeer waarschijnlijk correct. Blijken de data echter niet correct te zijn, dan kunnen via foutcorrectie de data hersteld worden.
Figuur 1
Figuur 2