jj_03_04_005v
001

De seinsleutel schakelt de volgende transistoren:

a   Q3
b   Q1
c   Q2
d   Q1 en Q2
002

Als selectieve hoogfrequentversterker kan worden gebruikt:

003

Een zendereindtrap bedoeld voor het versterken van een enkelzijbandsignaal,
wordt voor een zo hoog mogelijk rendament ingesteld in:

a   de klasse heeft geen invloed op het rendament
b   klasse B
c   klasse A
d   klasse C
004

Voor het versterken met zo hoog mogelijk rendament van een CW signaal wordt de zendereindtrap ingesteld in:

a   klasse C
b   klasse B
c   klasse AB
d   klasse A
005

De hoogfrequent-versterkertrap is ingesteld in klasse C.
De ingangsspanning Ui verloopt volgens schema Y.
De collectorstroom Ic verloopt zoals in:

a   tekening 3
b   tekening 4
c   tekening 2
d   tekening 1
006

Het meest geschikt als frequentievermenigvuldigtrap is een:

a  versterker in klasse C
b   liniaire versterker
c   mengtrap
d   oscillator
007

In het uitgangssignaal van de AM-detector komt teveel middenfrequent voor.
Dit is te verbeteren door:

a   de weerstand R kleiner te maken
b   de condensator C groter te maken
c   de kringen op een lagere middenfrequentie af te stemmen
d   de kringen te dempen