Vervorming en oversturing.
Oversturing
is het verschijnsel waarbij een signaal als gevolg van zijn 'te' hoge niveau vervormd wordt.
Het gevolg is dat het signaal dat te hard is niet meer lineair kan worden weergegeven.
Dit leidt tot vervorming van de golfvorm, waarbij doorgaans meer harmonischen ontstaan.
Figuur 1
Figuur 2
H03 04 003&4&5 Instelling in klasse A. A/B, B en C     20211015

.