jj_03_02_009v
001
Element X (links onderin het schema) is:

a   een Foster-Seely detector
b   het tekensymbool voor een reactantie
c   een kwartskristal dat zich inductief gedraagt
d   een kwartskristal dat zich capacitief gedraagt
002

Een kwartskristal gedraagt zich onder andere als:

a   detector
b   afvlakfilter
c   resonantiekring
d   oscillator
003

De impedantie van een kwartskristal rond de resonantiefrequentie van de grondtoon is gegeven in:

a   figuur 4
b   figuur 1
c   figuur 2
d   figuur 3