jj_03_02_007v
002

De kantelfrequentie van dit filter is ongeveer:

a   3300 Hz
b   1000 Hz
c   50 Hz
d   500 Hz
003

Dit schema stelt voor:

a   bandsperfilter
b   hoogdoorlaatfilter
c   banddoorlaarfilter
d   laagdoorlaatfilter

001

De 3 dB bandbreedte van een parallelkring met een resonantiefrequentie van 21 MHz en een Q van 70 is:

a  1470 Khz
b   600 Khz
c   300 Khz
d   150 Khz
004

In een laagfrequent versterker wenst men signalen met frequenties boven het hoorbare gebied te onderdrukken.
Welk  filter wordt toegepast?

a   filter 2
b   filter 1
c   filter 3
d   filter 4
005

Het signaal uit de signaalgenerator heeft een constante amplitude en doorloopt de frequentieband van 100 Hz tot 100 Khz.
De aanwijzing van de buisvoltmeter verloopt daarbij ongeveer zoals in:

a   grafiek 4
b   grafiek 1
c   grafiek 3
d   grafiek 2
006

Een breedband-antenneversterker is aangesloten tussen een TV-antenne en een TV-ontvanger.
Bij het inschakelen van een HF-amateurzender worden alle TV-kanalen gestoord.
Deze storing is in het algemeen op te heffen door:

a   een banddoorlaatfilter achter de versterker te plaatsen
b   de antennemast waaraan de versterker is bevestigd te aarden
c   een laagdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
d  een hoogdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
007

Een bitstroom wordt in FSK gemoduleerd met een shift van 170 Hz en een symboolsnelheid van 50 baud.
De benodigde bandbreedte van het uitgezonden signaal is in de praktijk:

a   250 Hz
b   8500 Hz
c   170 Hz
d   50 Hz
008

Dit is het schema van een:

a   hoogdoorlaatfilter
b   frequentieonafhankelijk filter
c   bandfilter
d   laagdoorlaatfilter
009

Dit is het schema van een :

a   modulator
b   verchilversterker
c   hoogdoorlaatfilter
d   laagdoorlaatfilter
010

Dit is het schema van een :

a   bandsperfilter
b   banddoorlaatfilter
c   hoogdoorlaatfilter
d   laagdoorlaatfilter
011

Dit is het schema van een:

a   somversterker
b   laagdoorlaatfilter
c   banddoorlaatfilter
d   hoogdoorlaatfilter
012

De kantelfrequentie van dit filter bedraagt ongeveer:

a   160 Khz
b   625 Hz
c   100 Khz
d   1 Khz