001

Verklaar laagohmig bij serieresonantie.

002


Een parallelkring is?

jj_03_02_003v
003

Een parallelkring heeft een resonatiefrequentie van 100 Mhz.
Voor een signaal van 90 Mhz gedraagt de kring zich als een:

a   condensator
b   doorverbinding
c   spoel
d   weerstand
004

Gegeven zijn de kringen P en Q.
De spoelen zijn onderling niet gekoppeld.
Wat is juist?

a   de resonantiefrequentie van P is 2x die van Q
b   de resonantiefrequentie van Q is 2x die van P
c   de resonantiefrequentie van P is gelijk aan die van Q
d   de resonantiefrequentie van Q is 4x die van P
005

De spanningsbron levert een wisselstroom van 3 ampère.
De stroom door de condensator is 1 ampère.
De stroom door de spoel is:

a   1 A
b   2 A
c   3 A
d   4 A
006

Het getekende vectordiagram heeft betrekking op:

a   een serieschakeling van een condensator en een weerstand
b   een condensator
c   een serieschakeling van een spoel en een weerstand
d   een spoel